Chương 1_Vi thần không phải đoạn tụ


 Chương 1: Rình coi

Edit: Jenny Kún

Beta: gautruk3004, Lạc Lạc
Thiên Đức. Mùa Đông – năm 75.
Bầu trời âm u, gió lạnh thấu xương. Trong Đình viện, đám cây trụi lá xơ xác lay động theo từng đợt gió thổi. Phía cuối đoạn hành lang gấp khúc không có lấy một bóng người là những cây Tùng mãnh mẽ vươn cao, có vẻ như cái giá lạnh của mùa đông không ảnh hưởng đến chúng.
Đọc tiếp… ^^

Advertisements